Coğrafi İşaret Tescili Nasıl Yapılır?


cografi_image

Coğrafi işaret tescili, belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle kökenin bulunduğu bir yöre, alan, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaretlerdir. Coğrafi işaretler,menşe adı mahreç işareti olarak ikiye ayrılmıştır.

Bir Ürünün;
*Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, bölge veya çok özel durumlarda ülkeden kaynaklanması,
*Tüm veya esas nitelik veya özellikleri bu yöre, alan veya bölgeye özgü doğa ve beşeri unsurlardan kaynaklanması,
*Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinin tümüyle bu yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması durumunda "menşe adını" belirtir.

Bir Ürünün;
*Coğrafi sınırları belirlenmiş bir yöre, alan, veya bölgeden kaynaklanması,
*Belirgin bir niteliği, ünü veya diğer özellikleri itibariyle bu yöre, alan veya bölge ile özdeşleşmiş olması,
*Üretimi, işlenmesi ve diğer işlemlerinden en az birinin belirlenmiş yöre, alan veya bölge sınırları içinde yapılması , durumunda "mahreç işareti" göstergesini belirtir.

Coğrafi işaret tescil başvurusunu, coğrafi işarete konu olan ürünün üreticisi olan gerçek veya tüzel kişiler, tüketici dernekleri, konu ve coğrafi yöre ile ilgili kamu kuruluşları tarafından yapılabilmektedir.

Yöreniz ya da bölgenize has olan ve kalite ifade eden ürünlerin, coğrafi işaret tescili kapsamında korunması için gerekli olan detaylarla ilgili uzmanlarımıza ulaşmanız yeterlidir.