Diğer İşlemler


markadiger_islem

MARKA ADRES DEĞİŞİKLİĞİ
Türk Patent ve Marka Kurumunun göndereceği herhangi bir bilgilendirmenin, firmanıza ulaşabilmesi için, marka müraacat aşamasında sicile kayıt ettirilen adres bilgisi ile güncel adresinizin aynı olması gerekmektedir.Güncel adresinizi sicile kayıt ettirmek için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

MARKA UNVAN-NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ
Firmanızın ticari ünvanı ile ilgili herhangi bir değişiklik olduğu taktirde, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yer alan markalarınız üzerinde de ilgili değişikliğin sicile kayıt ettirilmesi gerekmektedir.Güncel ticari ünvanınızın Türk Patent ve Marka Kurumu siciline kayıt ettirmek için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

MARKA DEVİR İŞLEMİ
Marka başvurusu veya tescili, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmında üçüncü şahıslara devredilebilir.Ayrıca tescilli bir markanın devri sırasında, devredenin, aynı veya ayırt edilemeyecek derecede benzer olan ve benzer mal veya hizmetler için tescilli başka markaları bulunuyorsa, bu markalarının da devredilmesi gerekir. Aksi halde devir işlemi Kurum tarafından yapılmaz.Markanızın devir işlemi ile ilgili detaylı bilgi alabilmek için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

MARKA LİSANS İŞLEMİ
Lisans, tescil edilmiş bir markanın kullanım hakkıdır. Markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir kısmı veya tamamı lisans yoluyla üçüncü kişilere verilebilir.Marka lisans hakkına sahip kişi, markanın koruma zamanında markasını kullanabilir, markasını her türlü tasarruf edebilir. Marka sahibi uygulamalarına uygunluk dâhilinde, lisans alan üreten malın veya yapılan hizmetlerin kalitesini garanti olunacak önlemleri alır. Sözleşme şartlarını lisans alan bu kararları ihlal ederse, tescilli markadan doğan haklarını, lisans alana karşı dava yoluyla ileri sürebilir. Lisans markalar sicile kayıt edilmezse, iyi niyetli diğer kişilere karşı ileri sürülemez. Lisans işleminizin Türk Patent ve Marka Kurumuna bildirilmesi ve sicile kayıt ettirilmesi için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

MARKA TESCİL BELGESİ NASIL ALINIR?
Başvurusu yapılan her bir marka için, tescil kararı çıktığında, Türk Patent ve Marka Kurumuna ayrıca belge harcı yatırılarak belirlenen süreç içerisinde marka tescil belgesinin talep edilmesi gerekmektedir. Belge ücreti ödenmediği takdirde Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde marka kendiliğinden hükümden düşmektedir. Marka tescil belge talep işlemi için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

MARKA İTİRAZI
KARARA İTİRAZ: Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yapılan resmi marka müraacatları, ilgili memur tarafından incelenir ve memur tarafından, marka hakkında red veya kısmi red kararı verebilir. Türk Patent ve Marka Kurumunun vermiş olduğu karara belirlenen süre içerisinde, marka başvuru sahibinin karara itiraz etme hakkı bulunmaktadır. Markanıza gelen red ya da kısmi red kararına itiraz edilmesi  ve  dosyanızla ilgili durum analizi yapılması için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

YAYINA İTİRAZ:Markanızı tescille koruma altına aldıktan sonra sektörde tanınmışlığından yararlanmak, markanızın benzeri ile üretim yapıp kazancınıza ortak olmak isteyen taklitçileriniz ortaya çıkabilir. Uzman ekibimiz, her ay yayınlanan Resmi Marka Bülteninde benzer markaların fonetik olarak benzerliğini tespit edebilmektedir. Tescile bağlanan bir markanın hükümsüzlüğü ancak MAHKEME KARARI ile mümkündür. Söz konusu taklit markaya 3 aylık yayın süresi içerisinde itiraz yapıldığında ilgili markanın tescile bağlanmasını engelleyebilirsiniz.Markanıza benzer, taklit başvuruya itiraz edilme süreci ve detayları hakkında bilgi alabilmek için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

Müşterilerimize özel hazırlanan marka bülten itiraz hizmetiyle ilgili kampanyamıza ulaşmak için tıklayınız.