Diğer İşlemler


patentdiger-resim

PATENT ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Türk Patent ve Marka Kurumunun göndereceği herhangi bir bilgilendirmeniz sizlere ulaşabilmesi için firmanın tescil esnasına vermiş olduğu adres bilgileri ile mevcut adresinin aynı olması gerekmektedir.


Adres değişikliklerinizi Türk Patent ve Marka Kurumuna bildirmek için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

PATENT UNVAN-NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ
Firmanızın ticari ünvanı ile ilgili herhangi bir değişiklik olduğu taktirde, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yer alan patentleriniz üzerinde de ilgili değişikliğin sicile kayıt ettirilmesi gerekmektedir.Güncel ticari ünvanınızın Türk Patent ve Marka Kurumu siciline kayıt ettirmek için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

PATENT DEVİR İŞLEMİ

Patent başvurusu veya patent tescili başkasına devir edilebilir. Lisansa benzer bir durum olan devir patent üzerindeki tüm hakların süresiz bir şekilde devir alana aktarılması demektir. Devrin gerçekleşmesi ile patent üzerindeki tüm haklar devir alana geçecektir. Devir edenin mevcut patent üzerindeki tüm hakları tükenmektedir. Patent devir işlemleriniz için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

PATENT LİSANS İŞLEMİ

Patent başvurusun veya patent kullanım hakkı, başvurunun bütünü veya bir kısmı geçerli olacak şekilde, lisans sözleşmesine konu olabilir. Patent lisans işlemleriniz için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

PATENT BELGE İŞLEMİ

Başvurusu yapılan her patent için tescil kararı çıktığında Türk Patent ve Marka Kurumuna ayrıca belge harcı yatırılarak tescil belgesi talep edilebilir. Belgenizi talep edebilmek için bizlere ulaşmanız yeterlidir.