Diğer İşlemler


tasarim-izleme-resim

TASARIM ADRES DEĞİŞİKLİĞİ

Türk Patent ve Marka Kurumunun, tasarım  tescili ile ilgili göndereceği herhangi bir bilgilendirmenin başvuru sahibine ulaşabilmesi için, güncel adres bilgisinin sicile kayıt ettirilmesi gerekmektedir.

 

Adres değişikliklerinizi Türk Patent ve Marka Kurumu siciline kayıt ettirilmesi için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

 

TASARIM UNVAN-NEVİ DEĞİŞİKLİĞİ

Firmanızın ticari ünvanı ile ilgili herhangi bir değişiklik olduğu taktirde, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde yer alan markalarınız üzerinde de ilgili değişikliğin sicile kayıt ettirilmesi gerekmektedir.Güncel ticari ünvanınızın Türk Patent ve Marka Kurumu siciline kayıt ettirmek için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

 

TASARIM DEVİR İŞLEMİ

Tasarım tescil başvurusu veya tescilden doğan tasarım hakkının başkasına devredilmesi mümkündür. Tasarım devir işleminin sadece noterden satışı yeterli olmayıp, Türk Patent ve Marka Kurumu siciline de kayıt ettirilmesi gerekmektedir. Tasarım devir işleminizin sicile kayıt ettirilmesi için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

 

TASARIM LİSANS İŞLEMİ

Lisans, tescil edilmiş bir tasarımın kullanım hakkıdır. Tasarım tescil hakkı, lisans yoluyla üçüncü kişilere verilebilir.Lisans işleminizin Türk Patent ve Marka Kurumu bildirilmesi ve sicile kayıt ettirilmesi için bizlere ulaşmanız yeterlidir.