HELAL GIDA SERTİFİKASI


helal-gida-sertifikasi

Helal Gıda Sertifikası’nda, İslami kriterler ve insani gerekler bakımından uygun olan her ürün için bir sertifika türü belirlenmekte ve bu hususta gerek üreticinin, gerekse tüketicinin ortak bir zeminde buluşması amaç edinilmektedir.


Niçin HELAL belgelendirme yapılır?

Helal belgesi, Müslüman tüketici için, kabul edilebilir gıdanın ve tüketilebilir ürünün üretilmesi için gereklidir. Bu husus dünyadaki 1.5 milyar Müslümanı ve de helal ürün yemeği tercih eden diğer milyonlarca insanı kapsamaktadır.

Bilindiği gibi başta A.B.D. ve İsrail olmak üzere dünyanın birçok ülkesine gıda maddelerinin ihracatı aşamasında Yahudi cemaatinin Kosher belgesi zorunluluk olmaktadır. Ancak Müslümanların azınlıkta kaldığı ülkelerde inanışlara uygun ürünlere ulaşmak zor olmaktadır. Bunun temini için yapılan kontrol ve incelemelerin sonucu uygunluk beyanına ilişkin olarak, dünya üzerinde yaygın olarak HELAL Sertifikası düzenlemesi yönetimi uygulanmaktadır. Bugün Almanya, A.B.D., Fransa, Avustralya ve Müslüman yoğunluklu ülkeler başta olmak üzere ithal edilen gıda ürünlerinde HELAL Sertifikası aranmaktadır. Ayrıca Türkiye içinde de bu konuda çok hassas gruplar bulunmakta ve sadece denetimi yapılmış helal belgesi olan ürünleri almaktadır. Bu kişiler ve gruplar sürekli bizleri arayarak ve web sitemizi takip ederek belgelenmiş firmaları öğrenmektedir ve sadece o ürünleri tüketmektedir. Bu süreçte helal belgeli firmalarında satışları artmaktadır.

Helal Sertifikası İçin Aranan Asgari Şartlar Nelerdir?

  • Ürünün hammaddeden başlayarak mamül madde aşamasına kadar bütün işlemlerinin, ürün bileşiminde bulunan bütün maddelerin ve katkı maddelerinin gerek menşei, gerek temin biçimi ve yolları, gerekse temin kaynağı bakımından İslami kriterlere ve insani gereklere uygun olması,

  • Ürünün paketleme malzemelerinin ve depolama şartlarının insani gereklere ve İslami kriterlere uygun olması,- İyi üretim uygulamaları(GMP), iyi hijyen uygulamaları(GHP) ve Haccp şartlarını sağlamalıdır.

  • Gerek ürünün üretim aşamalarında, gerek ürün bileşiminde yer alan bütün unsurlarda, gerekse ürün bileşimindeki her bir unsurun üründe bir araya gelmesiyle oluşabilecek etkilerinde İslami kriterlere, insani gereklere, sağlık ve temizlik şartlarına, beslenme bakımından gerekliliğe uygun vasıfları taşımasıHelal belgesinin tüm dünyada geçerli olması çok önemlidir. Dünya Helal Örgütü’ne (World Halal Council) üye olan belgelendirme kuruluşlarından alınan helal belgeleri tüm dünyada geçerlidir. KAS Sertifikasyon, merkezi Malezya olan İslami Araştırma Merkezi ile birlikte denetim ve belgelendirme yapmaktadır. Bu belgeler WHC tarafından da onaylı ve tüm dünyada geçerli olan helal sertifikasıdır.

Helal Sertifikası’nın Yararları Nelerdir?

ISO 22000 ve diğer kalite ve güvenlik standartlarına uygun ve yeni teknolojilere, yeni katkı maddelerine adaptasyonu seri bir şekilde takip edebilen, helal bilginin eğitimini almış kilit personel tarafından denetimi gerçekleştirir. Ürünün ve üreticinin küresel İslam içinde tanınmasını ve tanıtılmasını sağlar.

Hangi durumlarda Helal Sertifikası alınamaz?

Haram ürün” tanımına giren ürünler için bu sertifika verilemez.