İHTARNAME İŞLEMLERİ


Her türlü hukuki işlemlerde muhatabına kanun, sözleşme, örf ve adetten doğan hak ve hizmetlerin yazılı şekilde bildirilmesi veya haber verilmesi için yapılan işlemdir. İhtarname bir davanın başlangıcı olabileceğinde ve noter kanalıyla çekilmesi sebebi ile yapılan eksik ve hatalı işlemler, ileride yaşanacak süreci doğrudan etkilemektedir. Bu sebeple, ihtarname çekerken konusunda uzman ve süreci doğru yönetebilecek kişilerden yardım alınması en doğrusudur.

Bir davanın başlangıç işlemi ya da caydırıcı olabilmesi için hazırlanan ihtarın mutlaka yeterli ve sonraki dava sürecini destekleyici nitelikte olması şarttır.

Deneyimli hukukçularımız ve konusunda uzman bilirkişilerimiz ile görüşme sağlayarak daha detaylı bilgi alabilmek için bizlere ulaşmanız yeterlidir.