Patent-Faydalı Model Tescili


patentresim

Yenilik kriteri taşıyan ve sanayiye uygulanabilen buluşlar, patent tescili ile korunur. Buluş sanayideki teknik bir problemin çözümü olarak tanımlanabilmekte ve yeni teknolojilerin üretilmesini, var olan teknolojinin ise gelişmesini sağlayan en önemli unsurlardan biridir.


Buluş Nedir?
Sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir ve uygulanabilir nitelikte herhangi bir soruna getirilmiş olan teknik çözümdür.

Türkiye’de buluşların korunması; Patent veya Faydalı Model Belgesi  olmak üzere, iki ayrı belgelendirme sistemi ile sağlanmaktadır.
 
 1) İncelemeli Patent 20 yıl
 2) Faydalı Model Belgesi 10 yıl
süre için koruma sağlar.

Patent Nedir?
Gerçekleştirilen buluşlara yönelik olarak, ilgili buluşu gerçekleştiren kişiye belirli bir süre sağlanan münhasır haktır. Patent alınabilmesi için resmi kuruluş olan Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde bir patent başvurusunun yapılması gerekmektedir. Bir patent başvurusunun, patent verilebilirlik kriterlerini karşılayıp karşılamadığına, patent başvurusunun yapıldığı resmi kuruluş tarafından yapılan patent araştırması ve patent incelemesinin ardından karar verilmektedir.

Bir buluşa patent verilebilmesi için, söz konusu buluşun;
a) Yenilik
b) Buluş basamağı içermesi (tekniğin bilinene durumunu aşması)
c) Sanayide uygulanabilirlik kriterlerini karşılaması gerekmektedir.

Yenilik; patent başvurusunun yapıldığı tarihten önce, buluş konusunda dünyanın herhangi bir yerinde toplumca erişilebilir yazılı, sözlü veya başka bir şekilde açıklanmamış olmasını ifade eder.
Tekniğin bilinen durumunun aşılması ise; buluşun ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından tekniğin bilinen durumundan açıkça çıkartılamayan bir faaliyet sonucu gerçekleşmiş olmasını ifade eder
Son olarak sanayiye uygulanabilir olma; buluşun tarım dahil sanayinin herhangi bir dalında üretilebilir veya kullanılabilir olmasıdır.

Patent hakkı buluş sahibine söz konusu ürünü satma, pazarlama konusunda bir ayrıcalık sağlamakta ve bu da yeni buluşların yapılmasını teşvik etmektedir. Patent hakkının buluş sahibine sağladığı bu ayrıcalık incelemeli patentte 20 yıldır.

Faydalı Model Nedir?
Tıpkı patentler gibi buluşlara verilen koruma belgeleridir. Faydalı Model Belgesi için belge verilebilirlik kriterleri,
a) Yenilik
b) Sanayide uygulanabilirliktir.

Yeni olan ve sanayide uygulanabilir olan buluşlar, faydalı model belgesi ile korunabilirler. Faydalı model belgesi, başvuru sahibine ilk başvuru yapıldığı tarihten itibaren 10 yıllık bir koruma sağlamaktadır.
Usuller ve bu usuller sonucunda elde edilen ürünler ile kimyasal maddeler hakkında faydalı model belgesi verilmez.

Patent tescili ve faydalı model tescili hakkında uzmanlarımızdan detaylı bilgi almak için bizlere ulaşmanız yeterlidir.