Patent Teşvikleri


patent-tesvikleri-resim

Türkiye'nin ulusal ve uluslararası patent başvurularının sayısının arttırılması, kişilerin patent başvurusu yapmaya teşvik edilmesi ve ülkemizde fikri ve sınaî hakların tescili yönünde bilinçlenmeye katkıda bulunulması amacıyla TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından teşvik verilmektedir.

TÜBİTAK; bu destek sistemi kapsamında patent başvuru sahiplerine verdiği desteği bütçesinden karşılamaktadır. TÜBİTAK ve Türk Patent ve Marka Kurumu işbirliğinde gerçekleştirilen patent başvurusu teşvik sisteminden tüm T.C. vatandaşları ile Türkiye sınırları içerisinde faaliyet gösteren, Türk hukukuna göre kurulmuş ve Türk tabiiyetinde olan şirketler, üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları yararlanabilmektedirler. Patent teşvik sistemi ile, ulusal patent başvurularının yanı sıra,  uluslararası veya bölgesel patent başvuruları da desteklenmektedir.

Teşvik miktarı, her bir başvuru için 3,000 TL olarak belirlenmiştir. Verilen destek, sadece patent başvurularını kapsamaktadır. Faydalı model başvuruları TÜBİTAK tarafından sağlanacak destek kapsamında değildir. 

Patentten faydalı modele dönüşüm, devir, birleşme ve veraset işlemi ücretleri hariç Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından talep edilen tüm ücretler, teşvik miktarı ile sınırlı olmak kaydıyla, ilgili başvuru için sağlanan teşvik kapsamında değerlendirilecektir.

Ulusal patent başvurularını bir vekil aracılığıyla yapan başvuru sahipleri için ek bir teşvik daha söz konusudur. Ulusal patent başvurusuna sağlanan destek miktarının %15’i tutarındaki bu teşvik, Türk Patent ve Marka Kurumu hesabına değil, başvuru sahibinin hesabına yatırılacaktır.

Patent teşvik işlemleri hakkında kobi teşvik uzmanlarımızdan detaylı bilgi almak için bizlere ulaşmanız yeterlidir.