Tanınmış Marka


taninmis_marka

Tanınmış marka, bir kişiye veya girişime sıkı bir biçimde bağlılık, güvence, kalite, reklam gücü, yaygın bir dağıtım ağına bağlı, müşteri ve diğer sübjektif ilgi ve ilişkiler ayrımı yapılmadan coğrafi sınır, kültür ve yaş farkı gözetilmeksizin aynı çevredekilerce refleks halinde beliren bir çağrışım şeklinde tanımlanmaktadır. Toplumun markaya olan güveninin ortadan kalkmasına yol açan sebeplerin başında; toplumda yüksek tanınmışlık düzeyine ulaşan ve belirli bir itibara sahip olan markanın izin alınmaksızın 3.kişilerce kullanımı ve bu uygun olmayan kullanım sonucu markaya olan güvenin sarsılması gelmektedir.Bu yüzden, toplumda, yüksek tanınmışlık düzeyi ve itibar sahibi markaların, markanın itibarına ya da ayırt edici gücüne zarar verebilecek nitelikteki kullanımlara karşı, marka hukuku çerçevesinde korunmaları gerekmektedir. Bu sayede büyük emek ve masrafla yaratılan markanın haksız kullanımı ve sömürülmesi engellenebilecektir.

Tanınmış marka başvuru esasları ve süreci hakkında bilgi almak için bizlere ulaşmanız yeterlidir.