Telif Hakkı Tescili Nasıl Alınır?


telifhakki-resim

Eser üzerindeki hakların korunması ve özellikle hak sahipliklerinin belirlenmesinde ispat kolaylığı sağlanması amacıyla telif hakkı başvurusunun yapılması gerekmektedir. Kişinin her türlü fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerinde hukuken sağlanan haklardır.

 

Koruma süresi, eser sahibi yaşadığı sürece ve ölümünden itibaren 70 yıldır. Eser sahibi tüzel kişiyse, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır. Telif haklarında ülkesellik ilkesi geçerlidir. Koruma hangi ülkede talep ediliyorsa koruma şartları o ülke mevzuatına göre belirlenir.Telif haklarının ihlali halinde hukuk ya da ceza davası açılabilir.

Telif hakkı eser çeşitleri;

·         İlim ve edebiyat eserleri
·         Musiki eserleri
·         Güzel sanat eserleri
·         Sinema eserleri
·         İşlenme ve Derlemeler

şeklindedir.

Kültür Bakanlığı'na telif hakkı başvurusunda bulunmak için bizlere ulaşmanız yeterlidir.