TASARIM ARAŞTIRMA

Tasarım Tescili için başvuru yapmadan önce, daha önceden yapılmış benzer bir tasarım başvurusunun var olup olmadığının araştırılması, benzerliğin ne derece risk teşkil edeceği, tecrübe isteyen önemli bir iştir.

Tasarım tescili ön araştırma hizmetinden faydalanmak için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

   

TASARIM TESCİLİ

Tasarım, bir ürünün tümü ya da bir bölümünün, biçim, çizgi, şekil, renk, doku, malzemenin yapısal durumu gibi, karşıdan bakıldığında diğer ürünlere nazaran dış görünüşü ile farklılık gösteren  görsel bir araçtır.

Tasarımın tescillenebilmesi için yenilik ve ayırt edici niteliğe sahip olması gerekmektedir. Yenilik, bir tasarımın aynısı, başvuru veya rüçhan tarihinden önce dünyanın herhangi bir yerinde piyasaya sunulmamış ise, tasarım yenilik özelliğini sağlamaktadır. Ayırt edici nitelik, bir şeye özgün nitelikleri, özellikleri belirtmek için kullanılır. Bir tasarımın bilgilenmiş kullanıcı üzerinde bıraktığı genel izlenim ile diğer bir tasarımın böyle bir kullanıcı da bıraktığı genel izlenim arasında belirgin bir farklılık oluşuyorsa bu tasarım ayırt edici niteliğe sahiptir.

Rekabet ortamında firmaların  üstünlük sağlayabilmeleri için görsel yenilikler üretmeli ve bu yeniliklerini tasarım tescilleri ile koruma altına almalıdırlar.

Tasarımlarınızın tescil sürecini hakkında detaylı bilgi almak için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

   

TASARIM YENİLEME

Tasarım tescilinin koruma süresi 5 yıl olup, 5 yılda bir yenilenerek 25 yıla kadar tasarım tescil süresini uzatabilmek mümkündür. Tasarımların korumasının devam etmesi ve başvuru sahibinin haklarının devam etmesi için yenileme yapılması gerekmektedir.

Tasarımlarınızın yenilemesi hakkında bilgi alabilmek için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

   

TASARIM İZLEME

Tasarım İzleme, tasarımınızla aynı ya da benzer olan başvuruların tescilini engellemek için tek yöntemdir. Tasarım izleme sayesinde, hem pazarda rakipleriniz benzer tasarımlar ile ticari kazancınıza ortak olması engellenirken hem de taklit tasarımın tescil sonrası dava maliyetlerinin önüne geçilebilir.

Tasarım İzleme hizmetimiz hakkında bilgi almak için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

   

TASARIM İTİRAZ İŞLEMLERİ

Belgeye bağlanmış bir tasarımla ilgili olarak, gerçek veya tüzel kişiler, tasarımın yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle ya da taklit olduğu gerekçesine dayanarak ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Kurum nezdinde itirazda bulunabilirler.

Kuruma sunulan itiraz dilekçesi ve ek deliller ile tasarımın itiraz ile ret edilmesi sağlanabilir. Kurum nezdinde kabul görmeyen itirazlar içinde talep sahibi mahkemeye başvuruda bulunabilir.

Tasarım itirazlarınız ile ilgili bilgi alabilmek için bizleri ulaşmanız yeterlidir.

   

YURT DIŞI TASARIM İŞLEMLERİ

Tasarım koruması ülkeseldir ve her ülkede ayrı ayrı başvuru yapmayı gerektirir. Yurt dışında faaliyet gösteren firma ya da şahısların, ilgili ülkede taklit edilmemek ve gümrüklerde sorun yaşamamak adına mutlaka tasarım tescili için başvuru yapmaları gerekmektedir.

Lahey Sistemi

  •  Uluslararası Ofis (WIPO) nezdinde yapılacak tek bir başvuru ile birden fazla ülkede tasarım koruması elde etme imkânı veren uluslararası tescil sistemidir.
  • Tek bir başvuruyla, işlemler daha kolay hale getirilerek, seçilen ülkelerde tescil yoluyla koruma sağlanabilmektedir.
  • Hem süreç hem de maliyet açısından önemli avantajlar sağlamaktadır.

Ülkesel Başvuru

  • Tasarım tescil başvurusunun doğrudan ilgili ülkenin prosedürlerine göre resmi kurumuna yapılmasıdır.

Yurt dışı tasarım tescil hizmetimiz hakkında bilgi almak için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

 
   

TASARIM DİĞER İŞLEMLER

Tasarım Adres Değişikliği

Kurumunun, tasarım  tescili ile ilgili göndereceği herhangi bir bilgilendirmenin başvuru sahibine ulaşabilmesi için, güncel adres bilgisinin sicile kayıt ettirilmesi gerekmektedir.

Adres değişikliklerinizin sicile kayıt ettirilmesi için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

Tasarım Unvan-Nevi Değişikliği

Firmanızın ticari unvanı ile ilgili herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, Kurum nezdinde yer alan tasarımlarınız üzerinde de ilgili değişikliğin sicile kayıt ettirilmesi gerekmektedir.

Güncel ticari unvanınızı sicile kayıt ettirmek için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

Tasarım Devir İşlemi

Tasarım tescil başvurusu veya tescilden doğan tasarım hakkının başkasına devredilmesi mümkündür. Tasarım devir işleminin sadece noterden satışı yeterli olmayıp, Türk Patent ve Marka Kurumu siciline de kayıt ettirilmesi gerekmektedir.

Tasarım devir işleminizin sicile kayıt ettirilmesi için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

Tasarım Lisans İşlemi

Lisans, tescil edilmiş bir tasarımın kullanım hakkıdır. Tasarım tescil hakkı, lisans yoluyla üçüncü kişilere verilebilir.

Lisans işleminizin Türk Patent ve Marka Kurumuna bildirilmesi ve sicile kayıt ettirilmesi için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

Kim olduğunuzu, markanızın ne olduğunu ve ne olmadığınızı belirleyin. Geri kalanı çok fazla gürültüdür.

GEOFREY ZAKARİAN

Scroll Up