Gost-R Sertifikası


gostr-logo

Belli bir ürünün kaliteli olduğunu ve sözleşme kurallarına uygun olduğunu kanıtlayan bir belgedir. Ürünün tanımlanması veya belli standartlara veya siparişin teknik kurallarına uygunluğunun belirlenmesi Kalite Sertifikasında yer alır. 

 

 

Gost-R Sertifikasının (Kalite Sertifikası) hem Rus üretici firmalarının hem de yabancı üretici firmalarının ürünleri için alınır.

Ürün ve hizmetlerin kalite belgelendirilmesi bazı ürünlere zorunlu, bazı ürünlere istek üzerine yapılmaktadır. Gost-R sertifikasının zorunlu alınması gereken ürünlere sarı renkte sertifika, istek üzerine alınması gereken ürünler için ise mavi renkte sertifika verilmektedir. Rusya Federasyonu Devlet standartlarının 30 Temmuz 2002 yılında No:64 "Kalite belgelendirilmesi zorunlu olan ürün ve hizmetler kanununa" istinaden ürünlere sarı renkte Gost-R sertifikası alınması zorunludur. 

Zorunlu GOST R sertifikası, Rusya Federasyonu güvenlik standartlarına uygun olup olmadığının belirlenmesi için üretici firmanın ürünlerinin teknik değerlendirmesinden sonra düzenlenir. Değerlendirme prosedürüne fabrika denetimleri, gözetim ziyaretleri, analizler, numune alma, tür testi ve teknik belgelerin değerlendirilmesi dâhil edilebilir.

Gost-R sertifikasının zorunlu alınması gereken ürünlere sarı renkte sertifika, istek üzerine alınması gereken ürünler için ise mavi renkte sertifika verilmektedir. 


Zorunlu GOST R sertifikası, Rusya Federasyonu güvenlik standartlarına uygun olup olmadığının belirlenmesi için üretici firmanın ürünlerinin teknik değerlendirmesinden sonra düzenlenir. Değerlendirme prosedürüne fabrika denetimleri, gözetim ziyaretleri, analizler, numune alma, tür testi ve teknik belgelerin değerlendirilmesi dâhil edilebilir.

Gost-R Sertifikası ürünün bir partisi veya seri üretim için verilir. Bir parti bazında verilen belge Rusya piyasasına satış yapacak bir Rus firması için alınır. Satış sözleşmesine göre belgenin süresi belirlenir.Seri üretim için verilen belge yabancı üretici firmaya verilir. Belgenin süresi belgede belirlenir. GOST-R Kalite Sertifikası, tek seferlik (parti bazında), 1 yıllık veya 3 yıllık olmak üzere sınıflandırılabilir:


Tek Seferlik (Parti Bazında) Sertifika: Bu sertifika tipinde Rusya'dan bir ithalatçı firma ile satış sözleşmesi yapmanız gerekmektedir. Sertifika üzerinde üretim yeri, ithalatçı firma, ana sözleşme tarih ve numarası bilgileri ve ürünün G.Tİ.P. numaraları yer almaktadır. Bu sertifikaların kullanımı yalnız bir ithalatçı firma için sadece bir kereye mahsustur. 

1 Yıllık Seri Üretim Sertifikası: Sadece numune ve dokümanların incelenmesi sonucu, uzman ziyareti yapılmadan, 1 yıllık süre için verilen sertifikalardır. Bu sertifikaların 1 yıl sonra güncellenmesi gerekmektedir. 

3 Yıllık Seri Üretim Sertifikası: Uzman ziyareti yapılarak 3 senelik seri üretim için verilen sertifikalardır. Bu sertifikalar alındıktan sonra 3 yıl boyunca bütün gümrük işlemleri ve ürün satışları için geçerlidir. 3 yıllık GOST-R sertifikası için her yıl, yıllık inceleme yapılması gerekmektedir.