PATENT - FAYDALI MODEL ARAŞTIRMA

Patent ya da faydalı model ön araştırmaları, yurt içinde veya yurt dışında ilgili konu hakkındaki patentlerin incelemesi, rakip firmaların sahip olduğu patentlerin tespit edilmesi  şeklinde gerçekleştirilmektedir. Patent araştırması sonucunda firmalar kendi çalışma alanlarındaki teknolojik yeniliklerin bilgisine erişebilir, bu yeniliklerin hangi bölümlerinin patent ile korunduğunu öğrenebilir ve rakip analizlerini yapabilmektedirler.

Buluşunuzun tescil başvurusu öncesi araştırılması için bizlere ulaşması yeterlidir.

 
   

PATENT-FAYDALI MODEL TESCİLİ

Yenilik kriteri taşıyan ve sanayiye uygulanabilen buluşlar, patent ya da faydalı model tescili ile korunmaktadır. Buluş sanayideki teknik bir problemin çözümü olarak tanımlanabilmekte ve yeni teknolojilerin üretilmesini, var olan teknolojinin ise gelişmesini sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Türkiye’de buluşların korunması; Patent veya Faydalı Model Belgesi  olmak üzere, iki ayrı belgelendirme sistemi ile sağlanmaktadır. Patent Tescili 20 yıl, Faydalı Model Tescili ise 10 yıl süre için koruma sağlar.

Patent tescili veya faydalı model tescili hakkında uzmanlarımızdan detaylı bilgi almak için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

   

PATENT – FAYDALI MODEL TESCİL BELGE İŞLEMİ

Başvurusu yapılan her patent ya da faydalı model için tescil kararı çıktığında Türk Patent ve Marka Kurumuna ayrıca belge harcı yatırılarak tescil belgesi talep edilmesi gerekmektedir

Tescil belgenizi talep edebilmek için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

   

PATENT-FAYDALI MODEL İZLEME

Ticari faaliyet gösterilen teknik alandaki gelişmeleri görmek, rakipleri izlemek ya da mevcut buluşunuzu taklit eden benzer bir girişimin tescillenmeden tespit edilebilmesi için izleme hizmeti oldukça kıymetlidir.

Patent izleme hizmetimiz hakkında detaylı bilgi almak için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

   

PATENT-FAYDALI MODEL SİCİL ÖDEMELERİ

Bir buluş başvurusu ya da tescilinin korumasının devam etmesi için gerekli olan yıllık ücretler, buluşun koruma süresi boyunca her yıl belirlenen süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir. Yıllık ücretlerin ödenmemesi halinde buluş hakkı, bu ücretin son ödeme tarihi itibariyle, sona ermektedir. Dolayısıyla patent ya da faydalı model tescil işlemlerinizde yıllık sicil ödemelerinin takibi oldukça önemlidir.

Patent veya faydalı model sicil ödemelerinizin hakkında uzmanlarımızdan detaylı bilgi almak için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

   

PATENT İTİRAZ İŞLEMLERİ

YAYIMA İTİRAZ:  Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenmiş ve belgeye bağlanmış patentler her ay Resmi Patent Bülteninde ilan edilmektedir. Patent belgesinin bültende ilan edilmesi akabinde 6 ay içinde, faydalı model ise 3 ay içinde her tüzel ve gerçek kişinin söz konusu yayınlanmış buluşun tesciline yönelik itiraz hakkı bulunmaktadır. Kuruma sunulan itiraz dilekçesi ve ek deliller ile buluşun itiraz ile ret edilmesi sağlanabilmektedir. Kurum nezdinde kabul görmeyen itirazlar içinde talep sahibi mahkemeye başvuruda bulunabilir.

İtirazın kabul kriterleri ve itirazı süreci hakkında detaylı bilgi almak için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

ARAŞTIRMA RAPORUNA İTİRAZ:  Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından araştırma raporunun yayımlanmasından itibaren üç ay içinde ilgili belgeleri de eklemek suretiyle araştırma raporunun içeriğine başvuru sahibi itiraz edebilir, üçüncü kişiler görüş bildirebilir. Kurum yaptığı değerlendirme sonucunda tescil verilmesine karar verirse bu karar Bültende yayımlanır.

Araştırma raporuna itirazın kabul kriterleri ve itirazı süreci hakkında detaylı bilgi almak için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

   

YURT DIŞI PATENT TESCİLİ

Patent ya da faydalı model belgeleri, hangi ülkede alınmışsa o ülkede koruma sağlayan belgelerdir. Bu sebeple Türkiye'de belgeye bağlanmış bir patent ya da faydalı model ancak Türkiye'de koruma sağlar. Diğer ülkelerde de buluşun korunması istendiğinde, istenilen ülkelerin patent ofislerine, tescil için müracaat edilmesi gerekir. Patent başvuru tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde yurtdışı başvurusu yapılmaz ise müracaat sadece başvuru yapılan ülke ile sınırlı kalacak diğer ülkelerde koruma talep edilemeyecektir.

 

Patent İşbirliği Antlaşması (PCT)

 • PCT bir buluşun birden çok ülkede korunması istendiği takdirde, bunu kolaylaştırmak ve ekonomik hale getirmek amacıyla üye ülkelerin yapmış olduğu bir anlaşmadır.
 • PCT bir tescil sistemi değil, başvuru şeklidir. PCT başvurusu kapsamında araştırma ve ön inceleme (zorunlu değildir) işlemlerinden sonra, başvuru uluslararası aşamadan ulusal aşamaya geçmektedir.
 • PCT başvurusu yapmış olmak her ülkede patent tescili yapıldı anlamına gelmemektedir, bu talep sadece ilgili ülkelerde başvuruda hakkı kazandırır. Yani PCT başvurusundan sonraki 30 ay içerisinde, protokole dahil 156 ülkeden, tescil talep edilen her ülkeye ayrı ayrı başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Tercih edilecek ülke sayısı fazla ise PCT tercih edilmelidir.
 

Avrupa Patenti Sözleşmesi (EPC)

 • Avrupa Patenti Sözleşmesi; başvuru, araştırma, inceleme ve belge verilmesi işlemlerini tek bir başvuru çatısı altında yapılmasını sağlamaktadır.
 • Avrupa Patenti düzenlendikten sonra, istenilen 38 üye ülkeden ulusal patente dönüştürülebilmekte ve her ülkenin ulusal yasalarına göre korunmaktadır.
 • Sadece Avrupa kapsamında bir koruma düşünülüyor ise tercih edilmelidir.
 • Validasyon: Avrupa patenti başvurusu ya da belgesinin ülkemizde koruma sağlayabilmesi için ulusal aşamaya giriş yapılması ve yayınlanması gerekmektedir. Avrupa patenti fasikülünün verildiğinin ilan edildiği tarihten itibaren 3 ay içerisinde Türkçe çevirisinin Türk Patent ve Marka Kurumuna verilmesi gerekmektedir.
 

Avrasya Patent Sözleşmesi (EAPO)

 • Rusya'da bulunan Eurosian Patent Office (Avrasya Patent Ofisi’ne başvurular yapılır.
 • EAPO'ya üye 8 ülke bulunmakta olup topluluğa üye olan tüm ülkelerde ortak bir çatı altında patent alma imkanı sağlamaktadır.
 • Tek bir inceleme süreci gerçekleşmekte olup süreç olumlu olduğu takdirde bütün üye ülkelerde belge almış olarak kabul edilmektedir.
 

Afrika Bölgesel Fikri Haklar Örgütü (ARIPO)

 • Afrika Bölgesel Fikri Haklar Örgütü, 18 üye devleti ile Avrupa ve Avrasya Patentlerine benzer bir yapı sergilemektedir. Üye ülkeler; Botsvana, Gambiya, Gana, Kenya, Lesoto, Malawi, Mozambik, Namibya, Sierra Leone, Somali, Sudan, Svaziland, Tanzanya, Uganda, Liberya, Ruanda, Zambiya ve Zimbabve'dir. Sadece Afrika kapsamında bir koruma düşünülüyor ise tercih edilmelidir.
 

Afrika Fikri Haklar Organizasyonu (OAPİ)

 • Başvuru işlemleri, Kamerun'da bulunan African Intellectual Property Organization (Afrika Fikri Haklar Organizasyonu) tarafından yürütülür.
 • ARIPO'ya üye 17 ülke bulunmaktadır ve bu ülkelerden tümü için de PCT üzerinden geçişte, OAPI'ye başvuru yapmak zorunludur.
 • OAPI başvurusu, topluluğa üye olan tüm ülkelerde ortak bir çatı altında patent alma imkanı sağlamaktadır ve başvuru belge aldığı takdirde bütün üye ülkelerde belge almış olarak kabul edilmektedir.
 • Tek bir inceleme süreci gerçekleşmektedir.
 

Münferit Patent Başvurusu

 • Her ülke için ayrı ayrı başvuru yapılarak ilgili ülkenin prosedürlerine göre inceleme gerçekleştirilir.
 • Çok tercih edilmemekle birlikte korumanın sadece 2-3 ülkeyle sınırlı kaldığı durumlarda tercih edilmelidir.

Yurt dışı marka tescil işlemlerine hangi prosedür ile başlanacağı, firmanın ve markanın durumuna göre doğru şekilde belirlenmelidir.

Yurt dışı patent başvuru süreci ve detayları hakkında bilgi alabilmek için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

   

PATENT – FAYDALI MODEL DİĞER İŞLEMLER

Patent – Faydalı Model Adres Değişikliği

Türk Patent ve Marka Kurumunun göndereceği herhangi bir bilgilendirmeniz sizlere ulaşabilmesi için tüzel ya da gerçek kişinin tescil esnasına vermiş olduğu adres bilgileri ile mevcut adresinin aynı olması gerekmektedir.

Adres değişiklikleriniz için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

Patent – Faydalı Model Unvan-Nevi Değişikliği

Firmanızın ticari unvanı ile ilgili herhangi bir değişiklik olduğu takdirde kurum nezdinde yer alan patentleriniz üzerinde de ilgili değişikliğin sicile kayıt ettirilmesi gerekmektedir.

Güncel ticari unvanınızın Türk Patent ve Marka Kurumu siciline kayıt ettirmek için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

Patent - Faydalı Model Devir İşlemi

Patent başvurusu veya patent tescili başkasına devir edilebilmektedir. Devir, patent üzerindeki tüm hakların süresiz bir şekilde devir alana aktarılması demektir. Devir edenin mevcut patent üzerindeki tüm hakları tükenmektedir.

Patent ya da faydalı model devir işlem süreçleri hakkında bilgi almak için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

Patent - Faydalı Model Lisans İşlemi

Patent başvurusu veya patent kullanım hakkı, başvurunun bütünü veya bir kısmı geçerli olacak şekilde, lisans sözleşmesine konu olabilir.

Patent ya da faydalı model lisans işlem süreçleri hakkında bilgi almak için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

 

Kim olduğunuzu, markanızın ne olduğunu ve ne olmadığınızı belirleyin. Geri kalanı çok fazla gürültüdür.

GEOFREY ZAKARİAN

Scroll Up