ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi


iso-9001

Standartlarından en önemlisi ISO 9000 serisidir. Bu standart, uluslararası kalite yönetim sistemlerine yönelik ihtiyaçları tanımlamak için merkezi İsviçre’ nin Cenevre şehrinde olan ISO (International Organization for Standardization- Uluslararası Standartlar Organizasyonu) tarafından geliştirilmiştir.

ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi tüm kuruluşlara, tipine, büyüklüğüne ve ürün cinsine bakılmaksızın uygulanabilecek şekilde tasarlanmış genel kuralları içermektedir.

Organizasyonların müşteri memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim sisteminin kurulması ve geliştirilmesi konusunda rehberlik eden ve ISO tarafından yayınlanmış olan bir standartlar bütünüdür.

Kalite Yönetim Sisteminin ilk versiyonu 1987’de yayımlanmış ve 1994’te de ilk kez gözden geçirilmiştir. Bugün geçerli olan standart TSE tarafından 2001 yılında tadil edilerek yayımlanan ISO 9001:2000 Standardı’ dır ve son olarak ISO 9001 Standartına 2015 yılında yeni revizyonların yapılmasıyla standart bugün ki halini almış ve ISO 9001:2015 oluşturulmuştur.

Bir işletmede ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının kurulup işletilmesinin düşünülmesi, stratejik bir kararı gerektirmektedir. Bu karar aynı zamanda gönüllülük esasına dayanmakla birlikte, ihalelere girebilmek için katılım şartı olarak ortaya çıkmaktadır.