Tasarım İtiraz İşlemleri


Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından incelenmiş ve şekli yönden incelemeyi sorunsuz geçen tasarım tescilleri, takip eden ayın Resmi Tasarım Bülteninde yayınlanır.


Belgeye bağlanmış bir tasarımla ilgili olarak, gerçek veya tüzel kişiler ile ilgili meslek kuruluşları tasarımın yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olmadığı gerekçesiyle ya da hak sahipliğine dayanarak ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Kurum nezdinde itirazda bulunabilirler.

Yapılan itirazlar öncelikle şekli olarak incelenir ve karşı görüş alınması için başvuru sahibine tebliğ edilir. İtiraz edilen tasarımın hak sahipliği ile yenilik ve ayırt edici nitelik vasfına sahip olup olmadığı, sunulan belgeler ışığında Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Dairesi Başkanlığı tarafından incelenir.


Tasarım itirazlarınız ile ilgili süreç ve detaylar hakkında bilgi alabilmek için bizleri ulaşmanız yeterlidir.