TESPİT DAVALARI


Bir hakkın veya hukuki ilişkinin varlığının ya da yokluğunun, ya da bir belgenin sahte olup olmadığının belirlenmesi talep edilebilir. Mahkeme tarafından bu sürecin talep edilmesinin yolu tespit davalarıdır. Tespit davası açanın, kanunlarda belirtilen istisnai durumlar dışında, bu davayı açmakta hukuken korumaya değer mutlak surette güncel bir yararı bulunmalıdır.

Deneyimli hukukçularımız ve konusunda uzman bilirkişilerimiz ile görüşme sağlayarak daha detaylı bilgi alabilmek için bizlere ulaşmanız yeterlidir.