ISO 27001 BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Bilgi güvenliği, iş devamlılığını sağlamak, oluşabilecek zararı en aza indirebilmek, kazancın ve iş fırsatlarının artırılması amacıyla bilgiyi birçok tehlikeye karşı korumayı hedefler. Bu standart insanları, süreçleri ve bilgi teknolojilerini kapsar. Diğer taraftan bilginin izinsiz şekilde erişimini, kullanımını, değiştirilmesini, yok edilmesini, hasar verilmesini engellemek ve tehlikelerden korunmak için güvenlik incelemelerinin ve düzenlemelerinin yapılarak önlemlerin alınmasıdır.