ISO 31000 RİSK YÖNETİMİ SİSTEMİ

 

ISO 31000 risk yönetimi için uluslararası standarttır. Bu standart kapsamlı ilke ve yönergeler sağlayarak şirketlere risk analizleri ve risk değerlendirmelerinde yardım eder. Genel amacı, çalışanların ve paydaşların riski izlemenin ve yönetmenin öneminin farkında olduğu bir risk yönetimi kültürü geliştirmektir.

ISO 31000 Risk Yönetimi Sisteminin Faydaları Nelerdir? 

 • Gelecekte karşılaşılabilecek zor durumları öngörür.
 • Riskler ortaya çıkmadan önlem alınması sağlanır.
 • Sürpriz ve kayıplar en aza indirilir.
 • Hızlı ve etkili karar almaya yardımcı olur.
 • Zaman tasarrufu sağlar.
 • Kaynak israfını önler.
 • Risklerin makul seviyelerde tutulmasını sağlar.
 • İş sürekliliği sağlanır.
 • Hedefleri gerçekleştirme ihtimalini artırır.
 • Proaktif yönetimi teşvik eder.
 • Kuruluş genelinde riski belirleme ve ele alma ihtiyacının farkında olunması sağlar.
 • Fırsatlar ve tehditlerin analizini sağlar.
 • İlgili yasal ve mevzuat şartlarına ve uluslararası normlara uyum sağlamaya yardımcı olur.
 • Paydaş güvenini ve itimadını iyileştirmeye yardımcı olur.
 • Karar verme ve planlama için güvenilir bir temel oluşturur.
 • Riskin ele alınması için kaynakları etkin bir şekilde tahsis etme ve kullanma kolaylığı sağlar.
 • Operasyonel etkinliği sağlar ve verimliliği arttırır,
 • Kaybın önlenmesi ve vaka yönetimini iyileştirir.

Ön inceleme ve hazırlık, süreç planlaması, sistem eğitimi, sistemin hazırlanması, kurulması, uygulanması, kontrolü ve denetim sonrası belgelendirmenin sağlanması aşamalarından oluşmaktadır.