ISO 50001 ENERJİ YÖNETİM SİSTEMİ

 

ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, enerji uzmanları tarafından belirlenen standartlar çerçevesinde, enerji yönetim sistemi oluşturulması, enerji tasarrufu yapılması, enerji giderlerinin düşürülmesi ve çevreye duyarlılığı teşvik eden süreç ve sistemlerin oluşturulmasını, sürdürülebilirliğini sağlar.

ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Faydaları Nelerdir?

  • Enerji maliyeti tasarrufu sağlar.
  • Düşük maliyetli ve maliyetsiz enerji tasarrufu fırsatlarına öncelik verilir.
  • Daha az sera gazı emisyonu meydana gelir.
  • Değişen enerji fiyatlarından daha az etkilenme olur.
  • Daha az karbon ayak izi bırakılır.
  • İthal yakıtlara bağımlılığın azaltılmasıyla arz güvenliğinin artar.
  • Çalışanların enerji farkındalığının artması ve daha fazla katılım sağlanır.
  • Enerji kullanımı ve tüketimi ile iyileştirme fırsatlarına ilişkin bilgi sağlanır.
  • Bilinçli karar alma süreçleri ortaya çıkar.
  • Gelecekteki enerji kullanımı daha iyi anlaşıldığı için azalan belirsizlik oluşur.

Ön inceleme ve hazırlık, süreç planlaması, sistem eğitimi, sistemin hazırlanması, kurulması, uygulanması, kontrolü ve denetim sonrası belgelendirmenin sağlanması aşamalarından oluşmaktadır.