PATENT – FAYDALI MODEL DİĞER İŞLEMLER

Patent – Faydalı Model Adres Değişikliği

Türk Patent ve Marka Kurumunun göndereceği herhangi bir bilgilendirmeniz sizlere ulaşabilmesi için tüzel ya da gerçek kişinin tescil esnasına vermiş olduğu adres bilgileri ile mevcut adresinin aynı olması gerekmektedir.

Adres değişiklikleriniz için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

Patent – Faydalı Model Unvan-Nevi Değişikliği

Firmanızın ticari unvanı ile ilgili herhangi bir değişiklik olduğu takdirde kurum nezdinde yer alan patentleriniz üzerinde de ilgili değişikliğin sicile kayıt ettirilmesi gerekmektedir.

Güncel ticari unvanınızın Türk Patent ve Marka Kurumu siciline kayıt ettirmek için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

Patent – Faydalı Model Devir İşlemi

Patent başvurusu veya patent tescili başkasına devir edilebilmektedir. Devir, patent üzerindeki tüm hakların süresiz bir şekilde devir alana aktarılması demektir. Devir edenin mevcut patent üzerindeki tüm hakları tükenmektedir.

Patent ya da faydalı model devir işlem süreçleri hakkında bilgi almak için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

Patent – Faydalı Model Lisans İşlemi

Patent başvurusu veya patent kullanım hakkı, başvurunun bütünü veya bir kısmı geçerli olacak şekilde, lisans sözleşmesine konu olabilir.

Patent ya da faydalı model lisans işlem süreçleri hakkında bilgi almak için bizlere ulaşmanız yeterlidir.