TASARIM DİĞER İŞLEMLER

Tasarım Adres Değişikliği

Kurumunun, tasarım  tescili ile ilgili göndereceği herhangi bir bilgilendirmenin başvuru sahibine ulaşabilmesi için, güncel adres bilgisinin sicile kayıt ettirilmesi gerekmektedir.

Adres değişikliklerinizin sicile kayıt ettirilmesi için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

Tasarım Unvan-Nevi Değişikliği

Firmanızın ticari unvanı ile ilgili herhangi bir değişiklik olduğu takdirde, Kurum nezdinde yer alan tasarımlarınız üzerinde de ilgili değişikliğin sicile kayıt ettirilmesi gerekmektedir.

Güncel ticari unvanınızı sicile kayıt ettirmek için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

Tasarım Devir İşlemi

Tasarım tescil başvurusu veya tescilden doğan tasarım hakkının başkasına devredilmesi mümkündür. Tasarım devir işleminin sadece noterden satışı yeterli olmayıp, Türk Patent ve Marka Kurumu siciline de kayıt ettirilmesi gerekmektedir.

Tasarım devir işleminizin sicile kayıt ettirilmesi için bizlere ulaşmanız yeterlidir.

Tasarım Lisans İşlemi

Lisans, tescil edilmiş bir tasarımın kullanım hakkıdır. Tasarım tescil hakkı, lisans yoluyla üçüncü kişilere verilebilir.

Lisans işleminizin Türk Patent ve Marka Kurumuna bildirilmesi ve sicile kayıt ettirilmesi için bizlere ulaşmanız yeterlidir.