TURQUALITY

Dünyanın devlet destekli Türk malı imajının oluşturulması ve yerleştirilmesi amacıyla oluşturulmuş devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik etmektedir. Program kapsamına dahil olmak isteyen firmaların talepleri alınarak ön incelemeleri yapılır. Başvurusunda eksik bulunmayan şirketlerin markalaşma potansiyellerinin değerlendirilmesi ve seviyelerinin belirlenmesi için, Ticaret Bakanlığınca görevlendirilen yönetim danışmanlığı tarafından çalışmaları yürütülür.